Partneři

Radio Impuls

Rádio Impuls

V prosinci 2015 jsme se propojili s nejposlouchanější stanicí v Česku Rádio Impuls.
V pořadu Doprava 007 se pravidelně objevují hlášení z Waze. Spolupráce přinesla oběma stranám výhody. Posluchači rádia Impuls mají lepší dopravní informace. Waze v Česku přibylo velké množství uživatelů, kteří sdílí informace.

Doprava 007 se propojila s aplikací Waze!

Statutární město Brno

Brno

Město Brno se jako první v ČR připojilo k městům jako např. Rio de Janeiro, Los Angeles, Tel Aviv, Barcelona, Budapešť při spolupráci se společností Waze v partnerství Connected Citizens. Partneři získávají aktuální hlášení o dopravní situaci rychleji, než všichni ostatní. Partnerství Connected Citizens se společností Waze je založené na oboustranné výměně dat a je bezplatné.

RunCzech

RunCzech

Pořadatelé nám poskytují data o uzavírkách, které zadáváme do aplikace. Uživatele Waze se tak mohou vyhnout uzavřeným centrům měst. Pořadatelé, účastníci a diváci získají větší bezpečnost.

JSDI

DopravníInfo

Díky Jednotnému systému dopravních informací sdílíme informace o dopravních uzavírkách s uživateli Waze, kteří se tak vyhnou neprůjezdným úsekům. Národní dopravní informační centrum (JSDI) využívá Waze jako jeden ze zdrojů událostí na silnicích v Česku.

ŘSD

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR poskytuje na svém webu mnoho mapových podkladů, které využíváme při tvorbě map. Je také zapojeno do partnerského programu Connected Citizens a významně pomáhá naší komunitě v uskutečnění programu Waze Beacons.

ČÚZK

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální má na svém webu mapové podklady, které využíváme při tvorbě map.

Pretol

Pretol

S odtahovou službou Pretol si vyměňujeme informace o dopravní situaci na D1 a silnicích I. třídy kraje Vysočina.

Petra Biache

Petra Biache

Petra Biache pro nás skvěle namluvila české hlasové pokyny.

Waze Slovensko

Waze Slovensko

Úzce spolupracujeme s našimi slovenskými přáteli. Pořádáme pravidelná setkání, sdílíme informace a vyměňujeme si zkušenosti.